En el món del Single Malt whisky,
les grans coses vénen a aquells que esperen.